Len chránené dielne nestačia - z konferencie Neurodiverzita na pracovisku.

Boli sme na konferencii Neurodiverzita na pracovisku, ktorú 22. novembra 2022 zorganizovala spoločnosť Profesia.
Pri vstupe na konferenciu všetkým účastníkom načítavali QR kódy z pozvánok mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením - a pre mnohých z nich to bola ich prvá pracovná príležitosť. Išlo im to výborne.

Aj preto, aby bolo zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením samozrejmosťou aj na Slovensku - ale zároveň, aby si získanú prácu aj udržali - zorganizovala spoločnosť Profesia inšpiratívnu a podnetnú konferenciu "Neurodiverzita na pracovisku".

Účastníkom konferencie sa prihovorila sa aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorá potvrdila, že zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím na voľnom trhu práce je na Slovensku veľký problém, hoci štát sa prijatím Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zaviazal, že bude vytvárať podmienky na ich zamestnávanie - a to nielen cez chránené dielne.
 

DÁ SA TO!

Na konferencii ďalej vystúpili aj renomovaní rečníci najmä z USA, kde napríklad v rámci firiem existujú celé samostatné tímy pracovníkov, ktoré sa starajú o zamestnancov so zdravotným znevýhodnením - napríklad neurodiverzných - tj s autizmom či Aspergerovým syndrómom, ale aj nepočujúcich či nevidiacich a ďalších.

Profesorka Connie Sung z Michigan State University predstavila podporný program, vďaka ktorému sa mladí ľudia so znevýhodnením vedia pripraviť na rôzne situácie v pracovnom živote.

James Caleb Adams zo spoločnosti Peckham, ktorá zamestnáva viac ako 3500 ľudí z rôznym znevýhodnením, porozprával, aký je postup pri pracovnom začleňovaní a ako funguje príprava zamestnancov.

Danielle Biddick z Dell Technologies vysvetlila, ako funguje ich program na prijímanie neurodiverzitných zamestnancov a aké podporné možnosti ponúkajú na ich ďalší profesionálny rozvoj.

Sara Sanders Gardner, ktorej bol v roku 2001 diagnostikovaný autizmus, porozprávala o sile diverzity v našich komunitách nielen z teórie, ale aj na príkladoch zo života.

Anna Podlesná zo spoločnosti Profesia predstavila unikátny program "Profesia Lab", s ktorým od januára 2023 budú môcť aktívne pomáhať ľuďom so znevýhodnením pri príprave na zamestnanie.
Do tzv. "ASSET" programu sa budú môcť hlásiť slovenskí zamestnávatelia.

 
 Konferencia Neurodiverzita na pracovisku 2022
 Súvisiace odkazy: 
Konferencia Neurodiverzita na pracovisku 2022 - (YouTube.com)