pondelok 11.12.2023

Ľahšie cestovanie a jednoduchší prístup do spoločenského života

Ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú držiteľmi preukazov ŤZP, budú môcť v rámci krajín Európskej únie používať jednotný preukaz ŤZP.
Európska komisia schválila návrh novej smernice, ktorá zavádza jednotný Európsky preukaz zdravotného postihnutia.

Nová smernica zavádza štandardizovaný európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý im zabezpečí jednotný prístup k poskytovaným službám a ďalším výhodám aj v iných štátoch EÚ. Rovnako Európska parkovacia karta nahradí existujúci formát a zjednoduší jej používanie naprieč členskými štátmi.

Nebude tak už viac dochádzať k tomu, že napríklad slovenskí občania so slovenskými preukazmi ŤZP si museli pri návštevách kultúrnych pamiatok v iných krajinách EÚ zaplatiť plnú sumu - tak, ako keby boli bez zdravotného znevýhodnenia. Rovnako budú mať jednotné pravidlá pri parkovaní počas návštev v členských krajinách EÚ.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská upozorňovala na potrebu jednotného preukazu ŤZP, ako aj európskeho parkovacieho preukazu pre osoby s ŤZP opakovane, naposledy v Správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022 v kapitole Odporúčania komisárky vláde SR:
 

V rámci zjednodušenia prístupnosti do spoločenského života ako aj uľahčenia cestovania v krajinách Európskej únie osobám so zdravotným postihnutím, odporúčam preveriť a pripraviť možnosti zapojenia sa do projektu vydávania jednotného Európskeho preukazu zdravotného postihnutia, ktorý by umožnil osobám s ťažkým zdravotným postihnutím využívať výhody aj v iných krajinách Európskej únie v oblasti kultúry, športu, cestovného ruchu a verejnej dopravy, alebo inej vhodnej spolupráce s krajinami Európskej únie, aby aj občania Slovenska mali nárok na využívanie zliav a iných výhod v zahraničí.

 

Súvisiace odkazy: 
Rada EÚ: Rovnaké pravidlá pre ľudí so zdravotným postihnutím v celej EÚ - MPSVR SR (gov.sk)

Reportáž RTVS z 9.12.2023: 
Správy RTVS - Televízny archív – pôvodná tvorba i športové relácie online