Je pandémia, učí sa dištančne, príspevok na auto nepotrebujete - odkázal úrad práce matke ťažko chorého chlapca

Ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, majú zo zákona nárok na peňažný príspevok na kúpu auta. Žiadateľ musí preukázať, že potrebuje pravidelne využívať auto na cestu do zamestnania, školy, resp. zariadenia sociálnych služieb.
Počas protipandemických opatrení sa žiaci učili dištančne. Bol to aj prípad Patrika (meno sme zmenili) s ťažkým mentálnym postihnutím z okresu Revúca. Jeho mama v tom čase požiadala úrad práce o peňažný príspevok na kúpu auta. Podmienky splnené, potvrdenie o návšteve školy doložené. Aké však bolo jej prekvapenie, keď jej žiadosť pracovníčka Úradu práce, soc.vecí a rodiny v Revúcej zamietla s argumentom „veď teraz sa chlapec do školy nedopravuje, učí sa doma“.

Patrik sa však doma neučil z dôvodu, že mal trvalé domáce vzdelávanie, ale bolo to v rámci protipandemických opatrení, keď sa celé školy alebo neskôr celé triedy učili dištančne v závislosti od tzv.školského semaforu. Pri každom uvoľnení opatrení medzi jednotlivými pandemickými vlnami sa do školy opäť chodilo prezenčne.

Zo strany úradu práce išlo jednoznačne o svojvoľný výklad zákonných podmienok. Navyše, keďže úrad práce jej doručil rozhodnutie krátko pred vianočnými sviatkami, nestihla podať odvolanie.

Po zásahu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím úrad práce pochybenie priznal, ale ako riešenie navrhol, aby žiadateľka podala novú žiadosť o príspevok. S tým však komisárka nesúhlasila, pretože Patrikova mama by musela celý proces absolvovať nanovo, od podania žiadosti, cez posudzovanie až po dokladanie nových potvrdení. Pochybenie pritom nenastalo jej vinou, ale vinou úradu práce. Bolo preto povinnosťou úradu práce to napraviť s najmenšou záťažou matky, ktorú nie je možné vnímať ako spoluzodpovednú len preto, že nepodala odvolanie (ako sa snažil úrad práce naznačiť, a preniesť tým na ňu spoluzodpovednosť).

Úrad práce nakoniec pristúpil k podaniu podnetu na prokuratúru, aby jeho nesprávne rozhodnutie zrušila podaním protestu, na základe čoho bude môcť úrad práce vydať nové, správne rozhodnutie a priznať pre Patrika peňažný príspevok, ktorý mu jednoznačne patrí. Následne tak úrad práce urobil a Patrika dnes môže jeho mama voziť do školy vlastným autom.

Aj tento príklad je, žiaľ, ďalším v rade, ktorý poukazuje na zlé systémové nastavenie úradov práce, ktoré sledujú skôr to, ako štátu ušetriť peniaze, než to, aby plnili svoju primárnu úlohu pomáhať ľuďom odkázaným na pomoc štátu.

Poznámka: 

Výška peňažného príspevku na kúpu auta sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP. Najviac je možné poskytnúť približne 6600 EUR, prípadne 8300 na auto s automatickou prevodovkou, pričom sa zohľadňuje celková cena vozidla  najviac 13 300 EUR.


(Príbeh je uverejnený v Správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021 ako Príbeh štyridsiaty)