Darujte dve percentá ľuďom so zdravotným postihnutím

Termín na poukázanie dvoch percent z daní sa kráti - môžete tak urobiť už iba do konca apríla 2022. Vaše dve percentá nežiadame pre nás. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím nie je prijímateľom dvoch percent z daní.
Existuje však množstvo mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú práve pomoci ľuďom s telesným, mentálnym, duševným alebo zmyslovým postihnutím, ako aj dlhodobo chorým ľuďom. V mnohom často nahrádzajú pomoc štátu alebo ju významne dopĺňajú, čím výrazne skvalitňujú život zraniteľných ľudí. Pomoc môžu poskytovať často práve iba vďaka grantom, projektom, zbierkam, kampaniam, ako aj vďaka možnosti prijímania dvoch percent z daní. Pre mnohých z nás je to kvapka v mori, ale pre tieto organizácie to môže znamenať veľa - napríklad aj to, aby mohli  fungovať aj v ďalšom roku. Každá takáto organizácia má na svojich webstránkach postup a údaje, ako im poukázať dve percentá z daní.
 

Nič navyše vás to nestojí, stačí iba vypísať a poslať tlačivo. Ak sa rozhodnete nepoukázať vaše dve percentá z dane, spotrebuje ich štát. Využite preto, prosím, možnosť adresne venovať dve percentá z vašej dane konkrétnej organizácii, ktorej dôverujete. Ďakujem za vašu pomoc.

hovorí komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

Ak potrebujete inšpiráciu, zoznam všetkých prijímateľov dvoch percent nájdete na tomto linku: Zoznam príjemcov 2% z dane pre rok 2022 (dvepercenta.sk)

Vopred ďakujeme v mene všetkých mimovládnych, neziskových organizácií, občianskych združení, ktoré sa obetavo starajú o všetkých tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných - a aj na vašu pomoc.