štvrtok 17.11.2022

33. výročie Nežnej revolúcie

Dnešný deň nám pripomína jednu z najvýznamnejších udalostí v našich novodobých dejinách. Pád komunistického režimu znamenal začiatok demokracie a slobody.
Ak sa na slobodu, nezávislosť a rovnosť pozrieme optikou ľudí so zdravotným znevýhodnením, musíme konštatovať, že svoju slobodu, nezávislosť a rovnocenné postavenie v spoločnosti nadobúdajú len veľmi pomaly.

Aj 33 rokov po revolúcii musia bojovať o svoje práva, o svoje miesto v spoločnosti, vo vzdelávaní, na trhu práce a čeliť či už architektonickým bariéram alebo predsudkom a diskriminácii, s ktorými sa stále stretávajú.

Vážme si hodnoty, ktoré sme si "vyštrngali" na námestiach, a pristupujme na ich základe ku všetkým členom spoločnosti.