Ako hovoriť o vojne s ľuďmi s mentálnym postihnutím?

O takej náročnej téme, akou je vojna, je potrebné s ľuďmi s mentálnym postihnutím hovoriť citlivo. Zdieľame materiály, ktoré do slovenského jazyka preložila Iveta Mišová zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.
Autormi sú české organizácie:
  • NEBUĎ NA NULE,
  • Komunitná centrum MOTÝLEK,
  • LOCIKA - centrum pro děti ohrožené domácim násilím,
  • Junák - český skaut.
  
 Ako hovoriť o tak náročnej téme s ľuďmi s mentálnym postihnutím?