utorok 09.03.2021

Kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 písm. bi) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje nové kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
Súbor je tiež dostupný na odkaze:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. marca 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 5. marca 2021,
ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19

  • 96/2021 Z.z.
  • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • 05.03.2021
  • 08.03.2021
  • 08.03.2021


Súvisiace odkazy:
96/2021 Z.z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - SLOV-LEX