štvrtok 19.08.2021

Tlačová správa k účasti športovcov na paralympijských hrách v Tokiu 2020 a k celosvetovému hnutiu WeThe15

Dňa 24. augusta 2021 sa začína najväčší sviatok športovcov so zdravotným postihnutím, ktorým sú paralympijské hry v Tokiu 2020, ktoré majú zároveň aj svoj historický význam. Športovci so zdravotným postihnutím sa vracajú do spoločného dejiska olympijských a paralympijských hier už druhýkrát. No s tohtoročnými hrami je spojená aj ďalšia významná medzinárodná udalosť.
Štartuje sa nádherná výzva celému ľudstvu, ktorú iniciuje celosvetové hnutie WeThe15 s podporou 20 významných medzinárodných organizácií, vrátane Medzinárodného paralympijského výboru, Medzinárodnej aliancie zdravotne postihnutých, Ľudských práv OSN, Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a UNESCO. Táto ušlachtilá iniciatíva bude trvať formou kampane až 10 rokov a má ambíciu stať sa najväčším hnutím za ľudské práva reprezentujúcim viac ako 1,2 miliardy ľudí so zdravotným postihnutím.

Medzinárodný projekt WeThe15 bol vyhlásený pred tohtoročnými paralympijskými hrami v Tokiu, pričom jeho cieľom je ukončiť diskrimináciu osôb so zdravotným postihnutím a vystupovať ako globálne hnutie, ktoré vedie kampaň za zviditeľnenie, začlenenie a lepšiu prístupnosť pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. WeThe15 združuje najväčšiu koalíciu organizácií zo sveta športu, ľudských práv, politiky, obchodu, umenia i zábavy.

Na počesť tejto významnej celosvetovej udalosti bude dňa 19. augusta 2021 v čase od 20:00 do 01:00 hodiny viditeľne osvietený fialovou farbou Bratislavský hrad a spolu s ním aj Eiffelova veža, či rímske Koloseum, Rainbow Bridge, Tokijský Skytree, moskovská Televízna veža Ostannkino, London Eye, budova OSN, ale aj územie Niagarských vodopádov.

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím preto od 19. augusta 2021 mení svoje farby na fialovú a pripája sa tým k celosvetovému hnutiu WeThe15 na pomoc osobám so zdravotným postihnutím, ktorých počet neustále rastie.

Pred piatimi rokmi sme otvorili brány Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom napĺňať špecializovanú pôsobnosť úradu pomoci a ochrany ľuďom so zdravotným postihnutím danú v zákone č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Špecializovaná verejná ochrana práv, ktorej základom je pomoc osobám so zdravotným postihnutím je zameraná na ochranu práv uznaných v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, vrátane práv, ktoré okrem ďalších ľudsko-právnych dohovorov vymedzuje aj Ústava SR.
 
Ako komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím vítam túto aktivitu a nesmierne sa teším z toho, že sa môžem spolu so Slovenským Paralympijským výborom podieľať na tejto kampani. Zároveň držím palce našim športovcom so zdravotným znevýhodnením, aby sa im na Paralympiáde v Tokiu darilo a znova zvýšili medajlové „skóre“ Slovenskej republiky tak, ako tomu bolo predtým!

Všetci športovci so zdravotným postihnutím sú našou inšpiráciou v tom ako zvládať rôzne životné prekážky, postaviť ťažkému osudu tvárou v tvár a ukázať celému svetu, že neexistuje žiadny dôvod, prečo by život ľudí so zdravotným postihnutím nemohol byť plnohodnotne nezávislý.

Urobme každý z nás aspoň jeden, čo i len malý krok k tomu, aby sme pomohli všetkým ľuďom so zdravotným postihnutím zlepšiť ich životné podmienky!