Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Komisárka aktívne pomáha riešiť problémy s parkovaním v Bratislave

Galéria

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Agenda

Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím