pondelok 01.04.2019

Hľadá sa dobré srdce

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb pod vedením autorky a koordinátorky projektu Anny Ghannamovej dňa 1.4.2019 predstavila verejnosti novinku na slovenskom trhu. Je ňou Národná cena starostlivosti s názvom Dobré srdce.
Na úvodnom zasadnutí odbornej 9 člennej poroty sa za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zúčastnila riaditeľka úradu Mgr. Eva Megová. 
Ide o prvý ročník Národnej ceny starostlivosti, ktorá sa bude udeľovať v deviatich kategóriách. Štyri z nich sa týkajú pracovníkov v sociálnych službách: opatrovateľka, sestra v sociálnych službách, ďalší odborný pracovník v sociálnych službách a manažér. Ocenený môže byť napríklad aj dobrovoľník, tiež samotný poskytovateľ sociálnych služieb bez ohľadu na to, či je verejný, alebo neverejný. Asociácia zaradila medzi oceňované kategórie aj kategóriu novinár o sociálnych službách a filantrop pre sociálne služby. Deviatou kategóriou je Dobré srdce za výnimočný počin pre sociálne služby – kde nominanta určuje odborná porota.
Navrhnúť na ocenenie možno ľudí, ktorí v čase podania žiadosti sú zamestnancami poskytovateľa sociálnych služieb a na danej pozícií majú minimálne trojročnú prax. Jeden prihlasovateľ môže do súťaže nahlásiť len jedného navrhovaného do jednej kategórie.
Návrhy môžu posielať prijímatelia služieb, ich príbuzní a priatelia, spolupracovníci, zamestnávatelia... od 1.4.2019 do 1.5.2019 cez elektronickú prihlášku na www.dobre-srdce.sk alebo poštou na adresu Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Fedákova 5, 841 02 Bratislava s heslom na obálke: DOBRÉ SRDCE. Odborná porota na základe nominácií potom vyberie finalistov, z ktorých bude zvolený víťaz v každej kategórii. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa bude konať 27.5.2019.  
Cieľom tohto projektu je zviditeľnenie a morálne ocenenie práce jednotlivých pracovníkov v sociálnych službách, zvýšenie prestíže a spoločenského uznania týchto náročných profesií a pozitívna motivácia zamestnancov, ktorí vo svojej práci odovzdávajú aj svoje srdce.

Národná cena starostlivosti – DOBRÉ SRDCE