štvrtok 25.10.2018

Bivio je otvorené!

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR otvorilo moderne koncipované vzdelávaco-rehabilitačné stredisko. Za účasti mnohých významných hostí sa v bratislavskej Rači vo štvrtok 25.10.2018 konalo slávnostné otvorenie centra Bivio. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa na  tejto udalosti zúčastnila komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská.  
Počas času stráveného vo vzdelávaco-rehabilitačnom centre klienti budú mať možnosť absolvovať rôzne vzdelávacie a rehabilitačné kurzy na základe individuálnej diagnostiky ich potrieb. Okrem vzdelávania v oblasti akademických vedomostí  absolvujú klienti predovšetkým kurzy, ktoré budú smerovať k podpore ich samostatnosti a budú zvyšovať ich šance na nezávislý život (napr. starostlivosť o domácnosť, kurzy varenia, finančná gramotnosť, orientácia v legislatívnom prostredí vo vzťahu k osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, a iné).
Najdôležitejšou súčasťou práce s klientom však bude vzdelávanie vo vybranom kurze profesijnej prípravy získavaním praktických zručností v podmienkach reálne fungujúcich prevádzok. Tieto prevádzky budú poskytovať služby, na výkon ktorých sa budú klienti pripravovať. V centre bude fungovať hotel, ktorý môže poskytovať ubytovacie služby pre verejnosť, pretože je určený predovšetkým na krátkodobejšie pobyty za účelom účasti na obchodných rokovaniach, konferenciách a seminároch. Súčasťou hotela budú aj plne vybavené seminárne priestory.
K dispozícii bude aj  plne vybavená veľkokapacitná práčovňa a žehliareň, schopná poskytovať služby aj firemným zákazníkom.
Dôležitou súčasťou centra bude tiež reštaurácia určená prioritne pre hotelových hostí a pre zabezpečenie stravy a občerstvenia pre návštevníkov seminárov, konferencií a osláv.
Po úspešnom štarte prajeme centru veľa spokojných klientov.