Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Cieľom monitoringu je zistiť, akým spôsobom je zabezpečené dodržiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím, so zameraním na dodržiavanie práva na osobnú slobodu a bezpečnosť, telesnú integritu a ľudskú dôstojnosť a práva na ochranu pred mučením alebo krutým, neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním a práva na rešpektovanie súkromia.

Monitoring

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom