Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Pri výkone činnosti komisárka k osobám so zdravotným postihnutím pristupuje individuálne, aby mali zabezpečené práva a prístupy ku všetkým zložkám spoločenského života na rovnakom základe s ostatnými, bez akejkoľvek diskriminácie. Podnety sú posudzované z pohľadu ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, ktoré osobám so zdravotným postihnutím garantuje zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Ústava SR“), a ktoré sú im garantované v Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím. V súlade s uvedeným komisárka svoju činnosť a činnosť zamestnancov Úradu komisára rozdeľuje do jednotlivých kľúčových oblastí vo forme referátov.
 Organizácie
 Štatistiky
 Informácie

Aktualizácia

18.11.2019 17:23

Monitoring

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
00421 2 20 42 03 09
00421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom
Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím