Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informácií Podať podnet

Featured product

There are currently no products.

Newsletter

Aktuality

Bariéry a diverzity Dňa 21.11.2016 sa pod záštitou Mgr. Silvie Shahzad, poslankyne Národnej rady SR a JUDr. Zuzany Stavrovskej, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, uskutočnila v priestoroch kinosály  Národnej rady SR panelová diskusia na tému „Bariéry a diverzity“.  21.11.2016
Dohovor OSN a pretavenie odporúčaní do činov Predseda Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) pán  Yannis Vardakastanis, spolu s predsedom Národnej Rady občanov so zdravotným postihnutím v SR  (NR OZP v SR) RNDr. Branislavom Mamojkom konferenciu slávnostne otvorili. 12.11.2016
Stretnutie so zástupcom občianskeho združenia Slovenský pacient Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská sa vo štvrtok 10. novembra stretla s predsedom správnej rady Občianskeho združenia Slovenský pacient, Ing. arch. Radoslavom Herdom. 

10.11.2016
Seminár o ľudských právach a osobách so zdravotným postihnutím v čínskom Pekingu V čínskom Pekingu sa v dňoch 08. až 10. novembra 2016  konal 16. ročník seminára o ľudských právach a osobách so zdravotným postihnutím. 08.11.2016
„Zneužívanie a násilie na starších – nový fenomén v spoločnosti“ Hotel Régia ... Dňa 08.11.2016 sa JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, spolu s PhDr. Maricou Šikovou, riaditeľkou Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a Mgr. Pavlom Benkom zúčastnili konferencie pod názvom „Zneužívanie a násilie na starších- n... 08.11.2016
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk
Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím