Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Newsletter

Olympiáda ľudských práv Celoštátne kolo 20. ročníka Olympiády ľudských práv vyvrcholilo záverečnými aktivitami a odovzdávaním ocenení v dňoch 11. až 13.4.2018 v Omšení. 13.04.2018
Jeden a milión svetov Občianske združenie HANS aj tento rok pozývalo na ďakovné podujatie k mesiacu autizmu. Stretnutie osobností, ktoré sa venujú problematike PAS a rodín z OZ HANS sa uskutočnilo pod záštitou JUDr. Zuzany Stavrovskej, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorá sa na podujatí osobne zúčastnila. 07.04.2018
Tulipánový pochod Prvú aprílovú sobotu mohli Bratislavčania vyjadriť podporu  ľuďom, ktorí trpia Parkinsonovou chorobou. 07.04.2018
Komisárka pre deti na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu so zamestnancami Úradu JUDr. Evou Arnoldovou, JUDr. Evou Chrančokovou a s Mgr. Veronikou Veslárovou sa v piatok 6. apríla 2018 stretli na pôde Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím s komisárkou pre deti Ing. Vierou Tomanovou, Ph.D. a zástupcami Úradu komisár... 06.04.2018
Klub pod lampou - diskusia o stave inklúzie na Slovensku Inklúzia po slovensky  - ide o veľký ideál, ktorý bude ťažko naplniteľný v podmienkach SR; inklúzia na Slovensku neexistuje, môžeme hovoriť len o „živelnej integrácií“; inklúzia je proces, nie stav; je nevyhnutné vyvíjať tlak na zmenu v spoločnosti;  bariéra: nekoncepčnosť -to sú základné  východiskové body k verejnej ... 28.03.2018
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2018 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím