Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Newsletter

Poradenstvo

Progresívny nález ústavného súdu v oblasti volebného práva Právo voliť majú u... Problematikou volebného práva sa najviac zaoberáme v čase pred voľbami alebo v priebehu ich konania. Zamysleli ste sa nad tým, že niektorí ľudia nemôžu voliť? A prečo je to tak? Z predchádzajúcej praxe môžem potvrdiť, že najviac sa obmedzenie volebného práva dotýkalo osôb so zdravotným postihnutím, konkrétne s oslabenými mentálnymi schopnosťami. 01.09.2017
Všetky aktuality

Verejná diskusia

Zapojte sa do verejnej diskusie na zlepšenie systému slovenského školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15. marca 2017 zverejnilo Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania "Učiace sa Slovensko", ktorý sa stáva východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva. 05.04.2017
Všetky aktuality

Aktuality

Výjazdový deň komisárky – Dolný Kubín Malý tím Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pod vedením komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej , doprevádzaný riaditeľkou Mgr. Evou Megovou a právničkou JUDr. Evou Chrančokovou strávil celý deň 18.10.2017 na výjazde v Dolnom Kubíne. 18.10.2017
A predsa sa učí! Konferencia pod názvom „A predsa sa učí!“ sa uskutočnila 13. októbra 2017 v Bratislave. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa zúčastnili komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská s kolegyňou Mgr. Renátou Jančovičovou.  13.10.2017
Pracovné stretnutie 22.9.2017 zorganizovala poslankyňa Európskeho parlamentu, Jana Žitňanská v priestoroch svojej bratislavskej kancelárie pracovné stretnutie venované diskusii o možnosti vydávania preukazov pre ľudí s autizmom.  22.09.2017
Radničkine trhy 2017 Tento rok sa Radničkine trhy začali 21.9.2017 konferenciou na tému : Aktivizácia, participácia, príprava na prácu.  21.09.2017
Konferencia Národného ústavu celoživotného vzdelávania. 21.9.2017 sa v bratislavskom Crowne Plaza uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorú pod názvom „Vzdelávanie dospelých a celoživotné poradenstvo – problémy a riešenia“ zorganizoval Národný stav celoživotného vzdelávania. 21.09.2017
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím