Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Newsletter

Poradenstvo

Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a ... Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 30. novembra 2016 návrh zákona č. 355/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmeny schválené v zákone č. 355/2016 Z. z. sú účinné od 1. januára 2017. Zákon č. 447/2008 Z. z. (Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 355/2016 Z. z. | 447/2008 Z. z.
Všetky dokumenty

Verejná diskusia

Zapojte sa do verejnej diskusie na zlepšenie systému slovenského školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15. marca 2017 zverejnilo Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania "Učiace sa Slovensko", ktorý sa stáva východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva. 05.04.2017
Všetky aktuality

Aktuality

Výjazdový deň komisárky – Michalovce Ďalší výjazdový deň komisárky sa uskutočnil 14. septembra 2017. Cieľom cesty bolo mesto Michalovce. Výjazdového dňa sa zúčastnila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a dve kolegyne -  Mgr. Eva Megová a JUDr. Eva Arnoldová. 14.09.2017
Byť nepočujúcim v spoločnej Európe. 9. septembra 2017 sa v Svätom Jure konala Národná konferencia o ľudských právach osôb so sluchovým postihnutím, ktorú v rámci projektu Erasmus plus zorganizovala Národná rada pre sluchovo postihnutých. 09.09.2017
Seminár v Bojniciach - Fórum pre pomoc starším. V dňoch 5. a 6. 9.2017 sa v Bojniciach uskutočnil odborný seminár pod názvom Nový fenomén v spoločnosti – násilie na starších, ktorý Fórum pre pomoc starším organizovalo v spolupráci s MV SR, MS SR, VÚC Trenčín, Políciou a odborníkmi v danej oblasti. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa seminára zúčastnila komisárka JUDr... 05.09.2017
Progresívny nález ústavného súdu v oblasti volebného práva Právo voliť majú u... Problematikou volebného práva sa najviac zaoberáme v čase pred voľbami alebo v priebehu ich konania. Zamysleli ste sa nad tým, že niektorí ľudia nemôžu voliť? A prečo je to tak? Z predchádzajúcej praxe môžem potvrdiť, že najviac sa obmedzenie volebného práva dotýkalo osôb so zdravotným postihnutím, konkrétne s oslabenými mentálnymi schopnosťami. 01.09.2017
Pracovné stretnutie s verejnou ochrankyňou práv. 24. augusta 2017 sa uskutočnilo oficiálne pracovné stretnutie v priestoroch verejnej ochrankyne práv. 24.08.2017
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím