Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.
Výjazdový deň komisárky v meste Brezno. Celý deň sme v zložení JUDr. Zuzana Stavrovská, Mgr. Eva Megová a JUDr. Radmila Strejčková strávili vo štvrtok 19.7.2018 v meste Brezno. 19.07.2018
Projekt e-parkovania. Pracovné stretnutie k eInklúzii prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania ťažko zdravotne postihnutých sa konalo dňa 28. júna 2018.  28.06.2018
Vernisáž na Úrade komisára. V priestoroch  Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sme dňa 22. júna 2018 slávnostne otvorili výstavu výtvarných prác detí a žiakov zo Spojenej školy internátnej Jána Vojtaššáka (SŠIJV), ktorá má svoje dlhoročné sídlo v starobylej a históriou dýchajúcej Levoči.   22.06.2018
Nezávislý spôsob života – čo to pre nás znamená. Právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Eva Arnoldová sa dňa 22. júna 2018 zúčastnila konferencie na tému „Nezávislý spôsob života – čo to pre nás znamená“, ktorú organizovali SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Národná rada občanov so zdravotný... 22.06.2018
Prístupnosť vysokoškolského vzdelávania pre študentov so špecifickými potrebami Konferenciu na tému Prístupnosť vysokoškolského vzdelávania pre študentov so špecifickými potrebami dňa 15.6.2018 organizovalo Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA, Fakulta architektúry STU v Bratislave. 15.06.2018
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2018 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím