Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Newsletter

Poradenstvo

Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a ... Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 30. novembra 2016 návrh zákona č. 355/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmeny schválené v zákone č. 355/2016 Z. z. sú účinné od 1. januára 2017. Zákon č. 447/2008 Z. z. (Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 355/2016 Z. z. | 447/2008 Z. z.
Všetky dokumenty

Aktuality

Memorandum o spolupráci pri podpore ochrany práv ľudí so zdravotným postihnutím Dňa 26. januára 2017 JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a prof. Doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave, podpísali „Memorandum o spolupráci“. Týmto slávnostným aktom obidve strany prejavili a potvrdili spoločnú vôľu vzájomne spolupracovať pri podpore ochrany... 26.01.2017
Pracovné stretnutie venované športu občanov so zdravotným postihnutím a príst... V štvrtok 5. januára 2017 sa na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím konalo pracovné stretnutie venované športu občanov so zdravotným postihnutím a prístupnosti športovísk tejto cieľovej skupine. 05.01.2017
Stretnutie so zástupkyňami Platformy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením Dňa 16.12.2016 sa za prítomnosti komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej, riaditeľky Úradu PhDr. Marici Šikovej a Mgr. Vyberalovej uskutočnilo na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím stretnutie so zástupkyňami Platformy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením - s pani Ľudmilou Belinovou a Mgr. Janou Lowinski. 16.12.2016
Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú zraniteľnými odberateľmi energie Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská sa spolu s riaditeľkou Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím PhDr. Maricou Šikovou dňa 14.12.2016 stretli s prezidentom občianskeho združenia KRANIO, JUDr. Vladimírom Vázalom, PhD.   Predmetom pracovného stretnutia bolo oboznámenie o poslaní, ... 14.12.2016
Zástupkyne nedoslýchavých a sluchovo postihnutých osôb nepoužívajúcich posunk... 9. decembra 2016 privítala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zástupkyne nedoslýchavých a sluchovo postihnutých osôb nepoužívajúcich posunkový jazyk, PhDr. Katarínu Klukovú, funkcionárku Združenia užívateľov kochleárnych implantátov (ZUKI) a&... 09.12.2016
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím