Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Newsletter

Poradenstvo

Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a ... Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 30. novembra 2016 návrh zákona č. 355/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmeny schválené v zákone č. 355/2016 Z. z. sú účinné od 1. januára 2017. Zákon č. 447/2008 Z. z. (Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 355/2016 Z. z. | 447/2008 Z. z.
Všetky dokumenty

Verejná diskusia

Zapojte sa do verejnej diskusie na zlepšenie systému slovenského školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15. marca 2017 zverejnilo Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania "Učiace sa Slovensko", ktorý sa stáva východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva. 05.04.2017
Všetky aktuality

Aktuality

Účasť komisárky a zástupcov Úradu na Tulipánovom pochode Dňa 9.4.2017 sa v Sade Janka Kráľ v Bratislave uskutočnil prvý Tulipánový pochod alebo kráčajme spolu. Organizátori Tulipánového pochodu, občianske združenie <em>Slovenský pacient</em> a <em>Spoločnosť Parkinson Slovensko</em>, netaja ambíciu v tradícii pokračovať aj ďalšie roky. 09.04.2017
Komisárka blahoželala Michalovi Štubňovi, úspešnému reprezentantovi Slovenska... Dňa 29. marca 2017  sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská stretla s Michalom Štubňom, mladým športovcom a úspešným slovenským reprezentantom na 11. ročníku Svetovej zimnej špeciálnej olympiáde, ktorá sa konala  v Rakúsku  v dňoch 17. – 25. marca 2017.  <br... 29.03.2017
Stretnutie s prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov SR JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím PhDr. Marica Šiková a pani Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR (ďalej len „Asociácia“), dňa 28.3.2017  v priestoroch Úradu komisára diskutovali o právach o... 28.03.2017
Memorandum o spolupráci s Univerzitou J.A.Komenského v Bratislave JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD, rektor Univerzity J.A. Komenského v Bratislave, podpísali dňa 23.3.2017 Memorandum o spolupráci. 23.03.2017
Nehodní žitia? Vernisáž „Poznaj svoju minulosť a nezabudni!“ odštartovala Komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská a riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím PhDr. Marica Šiková sa dňa 27.2.2017 zúčastnili vernisáže „Poznaj svoju minulosť a nezabudni“.  27.02.2017
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím