Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informácií Podať podnet
Služby zamestnanosti a kompenzácie
Občianskoprávna a rodinná agenda
Zdravotníctvo a sociálne poistenie
Bezbariérová prístupnosť
Sociálne služby a vzdelávanie

Featured product

Dell XPS 15z
Price: $1517,14

Pripomienkové konanie

RSS Icon

Návrh novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Poslať pripomienku

Newsletter

RSS Icon

Aktuality

RSS Icon
Návšteva z budapeštianskej pobočky MDAC V sobotu 13. augusta sme v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím privítali vzácnu návštevu z budapeštianskej pobočky MDAC.  13.08.2016
Príklady dobrej praxe - Komisárka ocenila zriadenie chráneného pracoviska na ... Komisárka spolu s poslankyňou Európskeho parlamentu Mgr. Janou Žitňanskou a zamestnancami nášho úradu navštívila mesto Zvolen. 04.08.2016
"Každá firma potrebuje svojho autistu"
"Každá firma potrebuje svojho autistu", je sloganom projektu občianskeho združenia SPOSA (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom) s názvom AUTISTI V PRÁCI, do ktorého sa aktívne zapojil aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Cieľom tohto projektu je nájsť prácu mladým ľuďom postihnutých diagnózou Autizmus a zapojiť ich do pracovného procesu.
06.07.2016
Všetky aktuality
Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím