Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informácií Podať podnet
Služby zamestnanosti a kompenzácie
Občianskoprávna a rodinná agenda
Zdravotníctvo a sociálne poistenie
Bezbariérová prístupnosť
Sociálne služby a vzdelávanie

Featured product

Apple iPhone 4 with inscription
Price: $721,99

Aktuálne semináre

Ako  úspešne zvládnuť pracovný pohovor

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím organizuje pre ľudí so zdravotným postihnutím vzdelávací seminár na tému "Ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor".

Pripomienkové konanie

Návrh novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Poslať pripomienku

Newsletter

Aktuality

Paraolympionici, ste skvelí! Gratulujeme! „Je pre mňa veľkou cťou, že vám môžem osobne zagratulovať k Vašim fantastickým úspechom. Som hrdá na Vás, čo ste v RIU dokázali a ako ste reprezentovali našu krajinu“, vyhlásila komisárka na oficiálnom privítaní Slovenskej paraolympijskej výpravy z PH RIO 2016, ktoré sa konalo dňa 23.9.2016 v Bratislave, v Kongresovej sále Dunaj. 23.09.2016
Komisárka sa stretla so starostkou MUDr. Danou Čahojovou Starostka mestskej časti Bratislava - Karlova Ves MUDr. Dana Čahojová sa na pôde miestneho úradu stretla s komisárkou JUDr. Zuzanou Stavrovskou. 14.09.2016
Príklady dobrej praxe - Chránené pracovisko aj na Mestskej polícii v Zlatých ... Komisárka a riaditeľka Úradu dňa 9.9.2016 navštívili chránené pracovisko na Mestskej polícii v Zlatých Moravciach, kde pracujú štyria zamestnanci so zdravotným postihnutím. Ich úlohou je prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému sledovať bezpečnosť ľudí v meste.  09.09.2016
Výstava výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím - Výtvarný salón 2016
Komisárka dnes v Ponitrianskom múzeu v Nitre otvorila 21. ročník súťažnej prehliadky prác ľudí s mentálnym postihnutím Výtvarný salón ZPMP 2016
09.09.2016
Pracovné stretnutie s prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave Dňa 24.8.2016 sa na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím uskutočnilo pracovné stretnutie komisárky a riaditeľky Úradu s prof. Máriou Patakyovou, prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave (UK v Bratislave) 24.08.2016
Všetky aktuality