Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Newsletter

Poradenstvo

Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a ... Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 30. novembra 2016 návrh zákona č. 355/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmeny schválené v zákone č. 355/2016 Z. z. sú účinné od 1. januára 2017. Zákon č. 447/2008 Z. z. (Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 355/2016 Z. z. | 447/2008 Z. z.
Všetky dokumenty

Verejná diskusia

Zapojte sa do verejnej diskusie na zlepšenie systému slovenského školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15. marca 2017 zverejnilo Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania "Učiace sa Slovensko", ktorý sa stáva východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva. 05.04.2017
Všetky aktuality

Aktuality

Odborný seminár v Hurbanove Na základe pozvánky doručenej Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím  sa JUDr. Eva Arnoldová zúčastnila Odborného seminára pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím, ktorý organizoval Slovenský zväz telesne postihnutých. 07.07.2017
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny . 28. júna 2017 sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu s kolegyňami Mgr. Evou Megovou a JUDr. Evou Chrančokovou zúčastnila stretnutia na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny za prítomnosti pána generálneho riaditeľa ÚPSVaR Ing. Mariána Valentoviča, MBA, pani Mgr. Judity Havalovej, riaditeľky odboru peňažn... 28.06.2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 27. júna sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu s kolegyňami Mgr. Evou Megovou a Mgr. Ľubicou Vyberalovou  stretli na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR so štátnym tajomníkom pánom Petrom Krajňákom a analytičkou Inštitútu vzdelávacej politiky pani Michaelou Bednárik. Jednou z hlavný... 27.06.2017
Služobná cesta do nemeckého Berlína. V dňoch 20.6. až 23.6.2017 absolvovala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská s kolegyňou Mgr. Evou Megovou služobnú cestu do Berlína. Cieľom cesty bolo nadviazať kontakty so zahraničnými partnermi a vzájomne sa podeliť o odborné skúsenosti. 20.06.2017
Výjazdový deň komisárky – Levice Levice boli druhým mestom, do ktorého dňa  14. júna 2017 tím Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím  v zložení : JUDr. Zuzana Stavrovská, Mgr. Eva Megová, JUDr. Eva Arnoldová a Mgr. Ľubica Vyberalová urobil výjazd s bohatým pracovným programom. 14.06.2017
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím