Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Newsletter

Sebaobhajovanie – od myšlienky k činom. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike od mája do decembra 2017 pracovalo na projekte sebaobhajovania, do ktorého sa zapojilo 38 záujemcov. Jedným z hmatateľných výsledkov je prvá knižná publikácia zaoberajúca sa touto témou na Slovensku. A práve dňa 31.januára 2018 sa uskutočil slávnostný krst, na ktorom sa zúča... 31.01.2018
Stretnutie u prezidenta Slovenskej republiky. Prezident Andrej Kiska v utorok, 30.1.2018 prijal predstaviteľov organizácií, ktoré zastupujú ľudí so zdravotným znevýhodnením. Stretnutia sa zúčastnila aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská. 30.01.2018
Ako pomôcť ľuďom po dlhodobej PN, rekonvalescencii a rehabilitácii 26.1.2018 zorganizovala Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu, diskusiu pri okrúhlom odbornom stole na tému „ Ako pomôcť ľuďom po dlhodobej PN, rekonvalescencii a rehabilitácii znovu sa vrátiť do práce, respektíve uplatniť sa na trhu práce“.  26.01.2018
Právo osôb so zdravotným postihnutím na nezávislý život a na začlenenie sa do... Dňa 24. a 25. januára 2018 sa v Bratislave konala odborný workshop, ktorý zorganizovala Agentúra EU pre základné ľudské práva (FRA). Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa workshopu zúčastnila Mgr. Viera Hincová (24.1.2018) a JUDr. Zuzana Stavrovská a Mgr. Eva Megová (25.1.2018). 25.01.2018
Výjazdový deň komisárky – Malacky Prvý výjazdový deň komisárky v tomto roku sme v zložení komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská, riaditeľka Mgr. Eva Megová a právnička JUDr. Eva Arnoldová uskutočnili 24.1.2018 v Malackách.  24.01.2018
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím