Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Newsletter

Výjazdový deň v meste Martin Plán výjazdových dní komisárky nás 13. marca 2018 priviedol do mesta Martin. Náš malý tím v zložení JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka, Mgr. Eva Megová, riaditeľka a JUDr. Eva Arnoldová, právnička začal deň prijatím na pôde Mestského Úradu v Martine, na ktorom sa zúčastnil Mgr. Imrich Žigo, viceprimátor mesta a PhDr. Katarína Tomášová, vedúca od... 13.03.2018
Stretnutie so zástupkyňami Slovenského národného strediska pre ľudské práva. V piatok 9. marca sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu s riaditeľkou Úradu Mgr. Evou Megovou stretli na pôde Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím so zástupkyňami  Slovenského národného strediska pre ľudské práva – výkonnou riaditeľkou Mgr. Katarínou Szabovou, vedúcou Kancelárie v... 09.03.2018
Výjazdový deň v meste Prievidza. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pokračuje v zavedenej praxi navštevovania miest Slovenska. 7. marca komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská, riaditeľka úradu Mgr. Eva Megová s kolegyňami, právničkami JUDr. Evou Arnoldovou a Mgr. Veronikou Veslárovou navštívili mesto Prievidza. 07.03.2018
Vernisáž na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. 1. marca 2018 sa na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím konala vernisáž autorskej výstavy Petra Böhma pod názvom Premeny pohľadu, doplnená ďalšími fotografiami klientov spoločnosti SPOSA. 01.03.2018
Oslávili sme druhé výročie. 1. marca 2018 sme si na Úrade komisára pripomenuli významný dátum nášho vzniku. 01.03.2018
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím