Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Kategórie

Právne stanoviská

Radiť podľa: Mena Dátumu Veľkosti
DátumNázovStiahnutieNáhľad
25.10.2019 Dohovor o právach dieťaťa - Právo dieťaťa byť vypočuté CRCCGC12
25.10.2019Popis: CRCCGC12
25.10.2019 Dohovor-o-pravach-dietata-Pravo-dietata-byt-vypocute-CRCCGC12 .pdf
25.10.2019 Invalidný dôchodok
25.10.2019 Invalidny-dochodok .pdf
25.10.2019 Oddĺženie
25.10.2019 Oddlzenie .pdf
28.12.2016 Podpisovanie listín
28.12.2016 Podpisovanie-listin .docx
11.07.2016 Súdne konanie o spôsobilosti na právne úkony / nová právna úprava o...
11.07.2016 SPU_Pravna-upravaCMP .docx
11.07.2016 EasyToRead - Súdne konanie o spôsobilosti na právne úkony / nová pr...
11.07.2016 EasyToRead_Sudne-konanie-o-sposobilosti-na-pravne-ukony-nova-pravna-uprava-od-01-07-2016 .docx
11.07.2016 Judikatúra - vrátenie alebo zmena rozsudku o spôsobilosti na právne...
11.07.2016 SPU_JudikaturaVratenieAleboZmenaSPU .docx
11.07.2016 Návrh na súd na vrátenie spôsobilsoti na právne úkony - klient DSS
11.07.2016 SPU_NavrhNaVratenieSPU_bezJudikattutyKlientDSS .docx
11.07.2016 Tabuľka - zmeny v súdnom konaní o spôsobilosti na právne úkony od ...
11.07.2016 SPU_TabulkaZmenySPU .docx
11.07.2016 Prehľad počtu rozhodnutí o spôsobilosti na právne úkony za roky 200...
11.07.2016 Sposobilost-na-pravne-ukony-2000-2014 .xls
11.07.2016 Prehľad počtu rozhodnutí o spôsobilosti na právne úkony za rok 2015
11.07.2016 Sposobilost-na-pravne-ukony-2015 .xls
11.07.2016 Definícia spôsobilosti na právne úkony
11.07.2016 SPU_ZakonnaUprava .docx
25.10.2019 Stanovisko k žiadosti BSK
25.10.2019 Stanovisko-k-ziadosti-BSK .pdf
13.07.2016 Stanovisko k bezbariérovému prístupu do budov pre osoby s obmedzeno...
13.07.2016 stanovisko-k-bezbarierovemu-pristupu .doc
25.10.2019 Vodiaci psi
25.10.2019 Vodiaci-psi .pdf
15.05.2019 Voľby
15.05.2019 Volby .docx
13.02.2017 Osobní asistenti - daň za rok 2016
13.02.2017 Osobni-asistenti-dan-za-r-2016 .pdf
13.02.2017 Vzor odvolania proti rozhodnutiu ÚPSVaR
13.02.2017 vzor-odvolania-proti-rozhodnutiu-UPSVaR .doc
13.02.2017 Vzor správnej zálohy
13.02.2017 vzor-spravnej-zaloby .doc

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
00421 2 20 42 03 09
00421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom