Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Kategórie

Právne stanoviská

Radiť podľa: Mena Dátumu Veľkosti
DátumNázovStiahnutieNáhľad
25.10.2019 Dohovor o právach dieťaťa - Právo dieťaťa byť vypočuté NáhľadCRCCGC12
25.10.2019Popis: CRCCGC12
25.10.2019 Dohovor-o-pravach-dietata-Pravo-dietata-byt-vyp....pdf 0 MB (284 KB)
28.09.2020 Informácie o monitoringu psychiatrických zariadení NáhľadÚrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vykonáva monitoring dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím v psychiatrických zariadeniach pre dospelých
28.09.2020Popis: Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vykonáva monitoring dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím v psychiatrických zariadeniach pre dospelých
28.09.2020 Info_MonitoringPsychiatrickychZariadeni.pdf 0 MB (105 KB)
25.10.2019 Postup pri oddlžení klientov zariadení sociálnych služieb NáhľadPracovná pomôcka pre zariadenia sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou.
25.10.2019Popis: Pracovná pomôcka pre zariadenia sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou.
25.10.2019 Oddlzenie.pdf 0 MB (164 KB)
28.12.2016 Vlastnoručný podpis človeka, ktorý nemôže písať Náhľad
28.12.2016 Podpisovanie-listin.pdf 0 MB (270 KB)
04.03.2021 Postup RTVS pri vymáhaní koncesionárskych poplatkov NáhľadStanovisko komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím k postupu RTVS pri vymáhaní premlčaných koncesionárskych poplatkov od ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím
04.03.2021Popis: Stanovisko komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím k postupu RTVS pri vymáhaní premlčaných koncesionárskych poplatkov od ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím
04.03.2021 Postup-RTVS-pri-vymahani-koncesionarskych-popla....pdf 0 MB (199 KB)
11.07.2016 Právna úprava konania súdu o spôsobilosti na právne úkony podľ... NáhľadNová právna úprava od 01.07.2016
11.07.2016Popis: Nová právna úprava od 01.07.2016
11.07.2016 SPU_Pravna-upravaCMP.pdf 0 MB (117 KB)
11.07.2016 Konanie súdu o spôsobilosti na právne úkony od 01.07.2016 NáhľadEasyToRead / Zákon č. 161/2015 Z. z. civilný mimosporový poriadok
11.07.2016Popis: EasyToRead / Zákon č. 161/2015 Z. z. civilný mimosporový poriadok
11.07.2016 Konanie-sudu-o-sposobilosti-na-pravne-ukony-od-....pdf 0 MB (135 KB)
11.07.2016 Judikatúra použiteľná v argumentácii na vrátenie spôsobilosti ... Náhľad
11.07.2016 SPU_JudikaturaVratenieAleboZmenaSPU.pdf 0 MB (373 KB)
11.07.2016 Návrh na vrátenie spôsobilosti na právne úkony Náhľad
11.07.2016 SPU_NavrhNaVratenieSPU_bezJudikattutyKlientDSS.pdf 0 MB (217 KB)
11.07.2016 Tabuľka zmien súdneho konania o spôsobilosti na právne úkony Náhľad
11.07.2016 SPU_TabulkaZmenySPU.pdf 0 MB (205 KB)
11.07.2016 Prehľad počtu rozhodnutí o spôsobilosti na právne úkony za rok... Náhľad
11.07.2016 Sposobilost-na-pravne-ukony-2000-2014.pdf 0 MB (174 KB)
11.07.2016 Prehľad počtu rozhodnutí o spôsobilosti na právne úkony za rok... Náhľad
11.07.2016 Sposobilost-na-pravne-ukony-2015.pdf 0 MB (101 KB)
11.07.2016 Definícia spôsobilosti na právne úkony Náhľad
11.07.2016 SPU_ZakonnaUprava.pdf 0 MB (125 KB)
25.10.2019 Stanovisko k žiadosti odboru sociálnych vecí Banskobystrického... Náhľad
25.10.2019 Stanovisko-k-ziadosti-BSK.pdf 0 MB (130 KB)
13.07.2016 Stanovisko k bezbariérovému prístupu do budov pre osoby s obme... Náhľadpodľa § 10 ods. 2 bod 4 zákona č. 176/2015 Z. z.
13.07.2016Popis: podľa § 10 ods. 2 bod 4 zákona č. 176/2015 Z. z.
13.07.2016 stanovisko-k-bezbarierovemu-pristupu.pdf 0 MB (217 KB)
25.10.2019 Právne predpisy, ktoré majú vplyv na určenie výšky invalidného... Náhľad
25.10.2019 Urcenie-vysky-invalidneho-dochodku.pdf 0 MB (231 KB)
25.01.2020 Nevhodnosť ustanovovania zariadení, poskytujúcich sociálne slu... Náhľad
25.01.2020 Ustanovovanie-zariadeni-socialnych-sluzieb-za-o....pdf 0 MB (235 KB)
25.10.2019 Stanovisko k prístupnosti ťažko zdravotne postihnutých osôb s ... Náhľad
25.10.2019 Vodiaci-psi.pdf 0 MB (280 KB)
15.05.2019 Volebné právo osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony Náhľad
15.05.2019 Volby.pdf 0 MB (158 KB)
13.02.2017 Osobní asistenti - daň za rok 2016 Náhľad
13.02.2017 Osobni-asistenti-dan-za-r-2016.pdf 2 MB (2420 KB)
10.06.2021 vzor-odvolania-proti-rozhodnutiu-Socialnej-poistovne Náhľad
10.06.2021 vzor-odvolania-proti-rozhodnutiu-Socialnej-pois....docx 0 MB (16 KB)
13.02.2017 Vzor odvolania proti rozhodnutiu ÚPSVaR Náhľad
13.02.2017 vzor-odvolania-proti-rozhodnutiu-UPSVaR.doc 0 MB (33 KB)
13.02.2017 Vzor správnej žaloby Náhľad
13.02.2017 vzor-spravnej-zaloby.doc 0 MB (14 KB)
28.09.2020 Zrážky z dôchodkov klientov ZSS NáhľadPostup pri vykonávaní exekučných zrážok z dôchodku klienta zariadenia, poskytujúceho sociálne služby s celoročnou pobytovou formou.
28.09.2020Popis: Postup pri vykonávaní exekučných zrážok z dôchodku klienta zariadenia, poskytujúceho sociálne služby s celoročnou pobytovou formou.
28.09.2020 ZSS-ZrazkyDochodkuKlientov.pdf 0 MB (106 KB)
25.05.2020 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky NáhľadNález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci diskriminačnej vekovej hranice pri poskytovaní peňažného príspevku na kompenzáciu.
25.05.2020Popis: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci diskriminačnej vekovej hranice pri poskytovaní peňažného príspevku na kompenzáciu.
25.05.2020 ZZ_2020_124_20200520.pdf 0 MB (419 KB)

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom