Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Kategórie

Právne stanoviská

Radiť podľa: Mena Dátumu Veľkosti
DátumNázovStiahnutieNáhľad
25.10.2019 Dohovor o právach dieťaťa - Právo dieťaťa byť vypočuté NáhľadCRCCGC12
25.10.2019Popis: CRCCGC12
25.10.2019 Dohovor-o-pravach-dietata-Pravo-dietata-byt-vypocute-CRCCGC12.pdf 291768 bytov
25.10.2019 Postup pri oddlžení klientov zariadení sociálnych služieb NáhľadPracovná pomôcka pre zariadenia sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou.
25.10.2019Popis: Pracovná pomôcka pre zariadenia sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou.
25.10.2019 Oddlzenie.pdf 168322 bytov
28.12.2016 Vlastnoručný podpis človeka, ktorý nemôže písať Náhľad
28.12.2016 Podpisovanie-listin.pdf 276576 bytov
11.07.2016 Právna úprava konania súdu o spôsobilosti na právne úkony podľ... NáhľadNová právna úprava od 01.07.2016
11.07.2016Popis: Nová právna úprava od 01.07.2016
11.07.2016 SPU_Pravna-upravaCMP.pdf 119945 bytov
11.07.2016 Konanie súdu o spôsobilosti na právne úkony od 01.07.2016 NáhľadEasyToRead / Zákon č. 161/2015 Z. z. civilný mimosporový poriadok
11.07.2016Popis: EasyToRead / Zákon č. 161/2015 Z. z. civilný mimosporový poriadok
11.07.2016 Konanie-sudu-o-sposobilosti-na-pravne-ukony-od-01-07-2016.pdf 138433 bytov
11.07.2016 Judikatúra použiteľná v argumentácii na vrátenie spôsobilosti ... Náhľad
11.07.2016 SPU_JudikaturaVratenieAleboZmenaSPU.pdf 382147 bytov
11.07.2016 Návrh na vrátenie spôsobilosti na právne úkony Náhľad
11.07.2016 SPU_NavrhNaVratenieSPU_bezJudikattutyKlientDSS.pdf 222705 bytov
11.07.2016 Tabuľka zmien súdneho konania o spôsobilosti na právne úkony Náhľad
11.07.2016 SPU_TabulkaZmenySPU.pdf 210311 bytov
11.07.2016 Prehľad počtu rozhodnutí o spôsobilosti na právne úkony za rok... Náhľad
11.07.2016 Sposobilost-na-pravne-ukony-2000-2014.pdf 178823 bytov
11.07.2016 Prehľad počtu rozhodnutí o spôsobilosti na právne úkony za rok... Náhľad
11.07.2016 Sposobilost-na-pravne-ukony-2015.pdf 103894 bytov
11.07.2016 Definícia spôsobilosti na právne úkony Náhľad
11.07.2016 SPU_ZakonnaUprava.pdf 128202 bytov
25.10.2019 Stanovisko k žiadosti odboru sociálnych vecí Banskobystrického... Náhľad
25.10.2019 Stanovisko-k-ziadosti-BSK.pdf 134006 bytov
13.07.2016 Stanovisko k bezbariérovému prístupu do budov pre osoby s obme... Náhľadpodľa § 10 ods. 2 bod 4 zákona č. 176/2015 Z. z.
13.07.2016Popis: podľa § 10 ods. 2 bod 4 zákona č. 176/2015 Z. z.
13.07.2016 stanovisko-k-bezbarierovemu-pristupu.pdf 222616 bytov
25.10.2019 Právne predpisy, ktoré majú vplyv na určenie výšky invalidného... Náhľad
25.10.2019 Urcenie-vysky-invalidneho-dochodku.pdf 237120 bytov
25.01.2020 Nevhodnosť ustanovovania zariadení, poskytujúcich sociálne slu... Náhľad
25.01.2020 Ustanovovanie-zariadeni-socialnych-sluzieb-za-opatrovnikov.pdf 241077 bytov
25.10.2019 Stanovisko k prístupnosti ťažko zdravotne postihnutých osôb s ... Náhľad
25.10.2019 Vodiaci-psi.pdf 287261 bytov
15.05.2019 Volebné právo osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony Náhľad
15.05.2019 Volby.pdf 161814 bytov
13.02.2017 Osobní asistenti - daň za rok 2016 Náhľad
13.02.2017 Osobni-asistenti-dan-za-r-2016.pdf 2478685 bytov
13.02.2017 Vzor odvolania proti rozhodnutiu ÚPSVaR Náhľad
13.02.2017 vzor-odvolania-proti-rozhodnutiu-UPSVaR.doc 34304 bytov
13.02.2017 Vzor správnej žaloby Náhľad
13.02.2017 vzor-spravnej-zaloby.doc 14388 bytov

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom