Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Kategórie

Informácie

Radiť podľa: Mena Dátumu Veľkosti
DátumNázovStiahnutieNáhľad
05.01.2021 Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formo... NáhľadUsmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 02.01.2021, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú
05.01.2021Popis: Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 02.01.2021, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú
05.01.2021 MPSVR-Ambulantna-ss-02-01-2021.pdf 0 MB (229 KB)
16.02.2021 Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formo... NáhľadUsmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 8.2.2021 do 19.3.2021, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú
16.02.2021Popis: Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 8.2.2021 do 19.3.2021, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú
16.02.2021 MPSVR-Ambulantna-ss-08-02-2021.pdf 0 MB (586 KB)
19.03.2021 Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formo... NáhľadUsmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 3.3.2021 do 19.3.2021, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú
19.03.2021Popis: Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 3.3.2021 do 19.3.2021, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú
19.03.2021 MPSVR-Ambulantna-ss-11-03-2021.pdf 0 MB (583 KB)
20.12.2020 Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formo... NáhľadUsmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 19.12.2020, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú
20.12.2020Popis: Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 19.12.2020, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú
20.12.2020 MPSVR-Ambulantna-ss-18-12-2020.pdf 0 MB (239 KB)
20.01.2021 Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formo... NáhľadUsmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 27.1.2021 a od 3.2.2021, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú
20.01.2021Popis: Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 27.1.2021 a od 3.2.2021, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú
20.01.2021 MPSVR-Ambulantna-ss-19-01-2021.pdf 0 MB (584 KB)
28.01.2021 Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formo... NáhľadUsmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 27.1.2021 a od 3.2.2021, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú (aktualizácia k 25.1.2020)
28.01.2021Popis: Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou od 27.1.2021 a od 3.2.2021, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú (aktualizácia k 25.1.2020)
28.01.2021 MPSVR-Ambulantna-ss-25-01-2021.pdf 0 MB (587 KB)
20.12.2020 Intervenčné tímy, ich poslanie a náplň ich činnosti Náhľad
20.12.2020 MPSVR-Intervencny-tim.pdf 0 MB (436 KB)
22.03.2021 Balíček pre zvládanie krízových situácií v ZSS Náhľad
22.03.2021 MPSVR-Krizovy-balicek-ZSS-COVID19-10-03-2021.zip 4 MB (4255 KB)
04.05.2020 Postup prijímania a testovania klientov do zariadení sociálnyc... Náhľad
04.05.2020 MPSVR-Letak-k-postupu-prijimania-testovania-kli....pdf 0 MB (490 KB)
22.03.2021 Manuál pre zvládanie krízových situácií v ZSS Náhľad
22.03.2021 MPSVR-Manual-zks-ZSS-v1-0-10-03-2021.pdf 1 MB (1694 KB)
26.06.2020 Usmernenie k umožneniu návratu, presunu a prijímania prijímat... Náhľad
26.06.2020 MPSVR-Navrat-presun-prijimanie-klientov-do-ZSS-....pdf 0 MB (363 KB)
20.12.2020 Odborné stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR k prepúšťaniu... Náhľad
20.12.2020 MPSVR-Odborne-stanovisko-prepustanie-do-zss-14-....pdf 0 MB (607 KB)
24.04.2020 EASPD Európska asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Náhľad
24.04.2020 MPSVR-Odporucania-medzinarodnych-organizacii-ku....pdf 0 MB (224 KB)
24.04.2020 Odporúčanie k obmedzeniu pohybu v pobytových zariadeniach soci... Náhľad
24.04.2020 MPSVR-Odporucanie-k-obmedzeniu-pohybu-v-pobytov....pdf 0 MB (285 KB)
24.04.2020 Odporúčanie k obmedzeniu pohybu v pobytových zariadeniach soci... Náhľad
24.04.2020 MPSVR-Odporucany-postup-prijimania-pss-do-krizo....pdf 0 MB (265 KB)
24.04.2020 Odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb, vyšši... Náhľad
24.04.2020 MPSVR-Odporucany-postup-pri-uzatvoreni-ambulant....pdf 0 MB (574 KB)
04.05.2020 Odpoveď ZMOS Náhľad
04.05.2020 MPSVR-Odpoved-zmos-30-04-2020.pdf 0 MB (115 KB)
24.04.2020 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovens... NáhľadOznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri poskytovaní finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa zákona o sociálnych službách na spolufinancovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ambulantnou sociálnou službou, na základe uzatvorených písomných zmlúv o poskytovaní tohto finančného príspevku na rozpočtový rok 2020
24.04.2020Popis: Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri poskytovaní finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa zákona o sociálnych službách na spolufinancovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ambulantnou sociálnou službou, na základe uzatvorených písomných zmlúv o poskytovaní tohto...
24.04.2020 MPSVR-Oznamenie-pre-ambulantne-sluzby.pdf 0 MB (312 KB)
08.10.2020 Pandemický plán Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny S... Náhľad
08.10.2020 MPSVR-Pandemicky-plan-02-10-2020.pdf 1 MB (1954 KB)
27.04.2020 Plán predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzic... NáhľadPlán predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzických osôb, prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a rozšíreného núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť
27.04.2020Popis: Plán predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzických osôb, prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a rozšíreného núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb poskytujúce ošetrovateľskú starost...
27.04.2020 MPSVR-Plan-predchadzania-vzniku-sirenia-ochoren....pdf 0 MB (485 KB)
30.10.2020 Plošné testovanie NáhľadUsmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID-19.
30.10.2020Popis: Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre testovanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID-19.
30.10.2020 MPSVR-Plosne-testovanie-27-10-2020.pdf 0 MB (499 KB)
24.11.2020 Základné informácie o usmerneniach a podpore MPSVR SR pre obla... Náhľad
24.11.2020 MPSVR-Podpora-pss-koronakriza-23-11-2020.pdf 0 MB (288 KB)
20.12.2020 Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom práce, sociálnych ... NáhľadPostup realizácie memoranda
20.12.2020Popis: Postup realizácie memoranda
20.12.2020 MPSVR-Postup-realizacie-memoranda.pdf 0 MB (287 KB)
19.03.2021 Dokument postupu spolupráce s rodinou počas pandémie z dôvodu... Náhľad
19.03.2021 MPSVR-Postup-spoluprace-s-rodinou-a-navstevny-p....pdf 0 MB (254 KB)
23.11.2020 Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formo... NáhľadUsmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú.
23.11.2020Popis: Usmernenie pre poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou, počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID 19, SARS CoV) a inými vydanými opatreniami a postupmi, ktoré sa k poskytovaniu služby vzťahujú.
23.11.2020 MPSVR-Prerusenie-prevadzky-ambulantna-ss-04-11-....pdf 0 MB (496 KB)
08.10.2020 Pandemické semafory pre sociálne služby Náhľad
08.10.2020 MPSVR-Semafory.zip 3 MB (3743 KB)
24.04.2020 Aktualizované odporúčania na používanie osobných ochranných pr... Náhľad
24.04.2020 MPSVR-Socialne-sluzby-oop-opatrenia-COVID19-v2-....pdf 0 MB (173 KB)
04.05.2020 Vzor tabuľky výsledkov testovania rýchlo testami Náhľad
04.05.2020 MPSVR-Tabulka-vysledkov-testovania-rychlotestam....xlsx 0 MB (10 KB)
24.04.2020 Usmernenie pre určené subjekty hospodárskej mobilizácie, ktoré... Náhľad
24.04.2020 MPSVR-Usmerenie-subjekty-vykonavajuce-opatrenia....pdf 0 MB (342 KB)
22.01.2021 Usmernenie pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 - poskytovat... NáhľadUsmernenie pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 - poskytovatelia sociálnych služieb, subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalšie subjekty, ktorých výkon súvisí s poskytovaním sociálnych služieb a výkonom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
22.01.2021Popis: Usmernenie pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 - poskytovatelia sociálnych služieb, subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalšie subjekty, ktorých výkon súvisí s poskytovaním sociálnych služieb a výkonom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
22.01.2021 MPSVR-Usmernenie_zss-vc-vos-COVID19-vakcinacia-....pdf 0 MB (792 KB)
24.04.2020 Usmernenie pre určené subjekty hospodárskej mobilizácie Náhľad
24.04.2020 MPSVR-Usmernenie-cdr-ako-subjekt-hospodarskej-m....pdf 0 MB (304 KB)
03.07.2020 Usmernenie k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 Náhľad
03.07.2020 MPSVR-Usmernenie-II-vlna-COVID19-03-07-2020.pdf 0 MB (666 KB)
28.04.2020 Poskytovanie finančných príspevkov v čase trvania krízovej sit... Náhľad
28.04.2020 MPSVR-Usmernenie-k-nvsr-c-702020-06-04-2020.pdf 0 MB (263 KB)
28.04.2020 Usmernenie k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia o... NáhľadUsmernenie k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzických osôb prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a rozšíreného núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť
28.04.2020Popis: Usmernenie k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzických osôb prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a rozšíreného núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb poskytujúc...
28.04.2020 MPSVR-Usmernenie-k-planu-testovania-27-04-2020.pdf 0 MB (610 KB)
05.05.2020 Dotazník pacienta s podozrením na COVID-19 Náhľad
05.05.2020 MPSVR-Usmernenie-k-plosnemu-testovaniu-priloha-2.pdf 0 MB (126 KB)
14.05.2020 Usmernenie k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia o... NáhľadUsmernenie k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzických osôb prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a rozšíreného núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť
14.05.2020Popis: Usmernenie k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzických osôb prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a rozšíreného núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb poskytujú...
14.05.2020 MPSVR-Usmernenie-k-prijimaniu-klientov-do-ZSS-2....pdf 0 MB (826 KB)
05.05.2020 Zber a likvidácia odpadu vznikajúceho pri testovaní protilátok... Náhľad
05.05.2020 MPSVR-Usmernenie-k-testovaniu-priloha-1.pdf 0 MB (416 KB)
13.11.2020 Usmernenie MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a pr... Náhľad
13.11.2020 MPSVR-Usmernenie-k-testovaniu-ss-antigenove-tes....pdf 0 MB (282 KB)
23.11.2020 Usmernenie MPSVR SR k priebežnému testovaniu zamestnancov a pr... Náhľad
23.11.2020 MPSVR-Usmernenie-k-testovaniu-ss-antigenove-tes....pdf 0 MB (282 KB)
13.11.2020 Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k p... Náhľad
13.11.2020 MPSVR-Usmernenie-plosne-testovanie-05-11-2020.pdf 0 MB (337 KB)
13.11.2020 Usmernenie k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach soci... NáhľadUsmernenie k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou poskytovania sociálnej služby (ďalej „nepobytové zariadenie“) a nocľahární v čase obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 9.11.2020 do 15.11.2020 v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 20/2020 a č. 21/2020 zo dňa 6.11.2020
13.11.2020Popis: Usmernenie k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou poskytovania sociálnej služby (ďalej „nepobytové zariadenie“) a nocľahární v čase obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 9.11.2020 do 15.11.2020 v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 20/2020 a č. 21/2020 zo dňa 6.11.2020
13.11.2020 MPSVR-Usmernenie-po-testovani-ambulantna-sluzba....pdf 0 MB (173 KB)
20.12.2020 Odporúčanie MPSVR SR, vypracované v spolupráci s ÚVZ SR na zab... Náhľad
20.12.2020 MPSVR-Usmernenie-vianoce-socialne-sluzby-15-12-....pdf 0 MB (361 KB)
26.02.2021 Usmernenie pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 - poskytovat... NáhľadUsmernenie pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 - poskytovatelia sociálnych služieb, subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalšie subjekty, ktorých výkon súvisí s poskytovaním sociálnych služieb a výkonom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
26.02.2021Popis: Usmernenie pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 - poskytovatelia sociálnych služieb, subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalšie subjekty, ktorých výkon súvisí s poskytovaním sociálnych služieb a výkonom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
26.02.2021 MPSVR-Usmernenie-zss-vc-vos-COVID19-vakcinacia-....pdf 0 MB (792 KB)
08.10.2020 Semafor-1 Náhľad
08.10.2020 Semafor-1.pdf 0 MB (393 KB)
08.10.2020 Semafor-10 Náhľad
08.10.2020 Semafor-10.pdf 0 MB (423 KB)
08.10.2020 Semafor-11 Náhľad
08.10.2020 Semafor-11.pdf 0 MB (299 KB)
08.10.2020 Semafor-12 Náhľad
08.10.2020 Semafor-12.pdf 0 MB (393 KB)
08.10.2020 Semafor-2 Náhľad
08.10.2020 Semafor-2.pdf 0 MB (325 KB)
08.10.2020 Semafor-3 Náhľad
08.10.2020 Semafor-3.pdf 0 MB (310 KB)
08.10.2020 Semafor-4 Náhľad
08.10.2020 Semafor-4.pdf 0 MB (317 KB)
08.10.2020 Semafor-5 Náhľad
08.10.2020 Semafor-5.pdf 0 MB (316 KB)
08.10.2020 Semafor-6 Náhľad
08.10.2020 Semafor-6.pdf 0 MB (303 KB)
08.10.2020 Semafor-7 Náhľad
08.10.2020 Semafor-7.pdf 0 MB (293 KB)
08.10.2020 Semafor-8 Náhľad
08.10.2020 Semafor-8.pdf 0 MB (213 KB)
08.10.2020 Semafor-9 Náhľad
08.10.2020 Semafor-9.pdf 0 MB (300 KB)

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom