Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Vyhlásenie o prístupnosti

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk.


Stav súladu
Tieto webové sídla sú v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu a výnimky uvedené nižšie.

 1. Výnos č. 55/2014 Z. z. - Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
 • § 15 písm. f)
 • § 16 písm. c) bod 2
 1. Príloha č. 1 k výnosu č. 55/2014 Z. z.
 • bod 1.1.2
 • bod 3.4
 • bod 5.1.3
 • bod 5.2
 • bod 5.3
 • bod 5.5
 • bod 13.3
 • bod 13.9

Neprístupný obsah
Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
neprimerané zaťaženie

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované 13.01.2019.

Vyhodnotenie súladu webových sídel s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
00421 2 20 42 03 09
00421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

 • Podanie
 •  
 • Elektronicky
 • Osobne
 • E-mailom