Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Formulár pre odoslanie žiadosti o zamestnanie


Fotokópia originálov všetkých dokladov o dosiahnutom vzdelaní
Nie nesmie byť starší, ako jeden mesiac

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom