Veľkosť textu

Odoslať žiadosť o zamestnanie


Údaje o žiadateľoviid-92161525
Súvisiace informácieid-1531442000
Prílohy k žiadostiid1182060949
Fotokópie originálov všetkých dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
Výpis nesmie byť starší ako jeden mesiac.
Súhlas so spracovaním osobných údajovid862487175
Súhlasím s použitím svojich osobných údajov na účely prešetrovania podnetu. Zároveň súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli spracované a použité pre účely prešetrovania inými inštitúciami, ktorých súčinnosť je pre prešetrovanie potrebná.
Vložte bezpečnostný kód:Security code

Zverejňovanie

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom