Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Formulár pre odoslanie žiadosti o zamestnanie


Fotokópia originálov všetkých dokladov o dosiahnutom vzdelaní
Nie nesmie byť starší, ako jeden mesiac

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom
Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím