Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Uzavreté výberové konania

Administratívny pracovník pre referát sekretariátu a styk s verejnosťou
Termín ukončenia výberového konania: 21.3.2016

14.03.2016
Právnik/Právnička pre referát sociálnych služieb
Termín ukončenia výberového konania: 21.3.2016

14.03.2016
Právnik/Právnička pre referát služieb zamestnanosti a kompenzácií
Termín ukončenia výberového konania: 21.3.2016

14.03.2016
Právnik/Právnička pre referát zdravotníctva a sociálneho poistenia
Termín ukončenia výberového konania: 21.3.2016

14.03.2016
Právnik pre oblasť sociálneho poistenia a zdravotnej starostlivosti
Vyhlásenie výberového konania č. 1 formou priameho výberu zamestnancov na obsadenie pracovnej pozície právnik pre oblasť sociálneho poistenia a zdravotnej starostlivosti.

Termín ukončenia výberového konania: 4.3.2019

21.02.2019

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím