Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Podať podnet

Ak ste sa stretli pri výkone volebného práva v priebehu volieb do VUC dňa 4.11.2017 v dôsledku svojho zdravotného postihnutia s problémami, môžete svoje skúsenosti odoslať na tomto formulári na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Problém
Predmet podnetu*
Volebné miesto
Podávateľ - nepovinné

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím