Zložitosť použitia bezbariérovej toalety na hlavnej železničnej stanici v Bratislave

Bezbariérová toaleta pre osoby na vozíku v každej verejnej budove a na verejnom priestranstve by mala byť samozrejmosťou. Často však verejné budovy a verejné priestranstvá takúto toaletu nemajú. Niekedy môže byť táto toaleta neprístupná alebo nefunkčná. Prípadne, ak existuje, slúži ako sklad.
Príbeh 32/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
utorok 14.01.2020
piatok 31.07.2020