Zlé zaobchádzanie s klientom v zariadení sociálnych služieb sa nepreukázalo

Zamestnanci sú súčasťou života v zariadení a môžu sa v dôsledku rôznych situácií stať aj objektom sťažností, ktoré nemusia byť vždy dôvodné.
Príbeh 46/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
utorok 10.11.2020
pondelok 01.02.2021