Zdravotné postihnutie nie je dôvod na zákaz styku s vlastným dieťaťom

Nepočujúci otec trpiaci cukrovkou so svojou malou dcérkou nežije v spoločnej domácnosti, ale nevzdal sa túžby starať sa o ňu a podieľať sa na jej výchove. Napriek neľahkým podmienkam (geografická vzdialenosť bydliska dcéry, zdravotné problémy, ťažkosti sa zamestnať) svoju dcéru pravidelne navštevuje, chce s ňou tráviť čo najviac času. Keďže mama dcérky tieto potreby podávateľa podnetu – otca dieťaťa nezdieľa a z dôvodu subjektívnych obáv z jeho zdravotného postihnutia otcovi v stretávaní s dcérkou bránila, otec sa obrátil na súd v mieste bydliska dieťaťa, aby mu upravil širší rozsah styku s dcérou. Na súde sa však podávateľ podnetu stretol s obdobným nepochopením jeho potreby a práva sa o dcéru starať a najmä s predsudkami vo vzťahu k jeho zdravotnému postihnutiu.
Príbeh 51/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
piatok 07.06.2019
utorok 10.12.2019