Výnimka zo 14-dňovej povinnej karantény v súvislosti s prijatými opatreniami počas prvej vlny ochorenia COVID-19

S podnetom vo veci udelenia výnimky z povinnej 14 dňovej štátnej karantény počas prvej vlny ochorenia COVID-19 pre svojho manžela sa na mňa obrátila podávateľka podnetu. Podávateľka ma požiadala o pomoc vo veci udelenia výnimky jej manželovi, ktorý pôsobí ako lekár v zahraničí. Dôvodom udelenia výnimky mal byť predovšetkým ich syn, ktorý trpí autizmom, a ktorý nezvláda dobre dlhé odlúčenie a nemožnosť osobného kontaktu so svojím otcom. Podávateľka uviedla, že v predmetnej veci komunikovala s Ministerstvom zdravotníctva SR, avšak to adekvátnym spôsobom nereagovalo na jej podanie.  
Príbeh 67/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
pondelok 27.04.2020
piatok 25.09.2020