Vozičkári „odrezaní od sveta“ v dôsledku rekonštrukcie električkovej trate

Rekonštrukcia električkovej trate veľmi skomplikovala voľný pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, ale aj rodičom s kočíkmi. Presvedčili sme sa o tom pri dlho očakávanej modernizácii Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály v Bratislave. Pohyb osôb na vozíku bol na viacerých úsekoch veľmi sťažený. Na niektorých úsekoch dokonca úplne nemožný. Na chodníkoch sa nachádzalo množstvo prekážok a rôznych bariér. Tiež bola ohrozená bezpečnosť chodcov.
Príbeh 37/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
pondelok 25.05.2020
piatok 31.07.2020