Vôľu klienta zmeniť zariadenie treba rešpektovať

Zariadenia sociálnych služieb sa pomerne často dostávajú do situácií, keď želania alebo rozhodnutia ich klientov môžu byť v rozpore s predstavami ich rodinných príslušníkov. Často ide o zložité situácie, pri ktorých však zariadenie musí aktívne realizovať postup plne rešpektujúci vôľu klienta, zvlášť, keď ide o klienta plne spôsobilého na právne úkony. Jedna z takýchto situácií bola aj obsahom podnetu, ktorý mi bol odstúpený na riešenie Fórom pre pomoc starším - národná sieť..
Príbeh 30/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
utorok 21.09.2021
streda 15.12.2021