Vážny úraz po použití výťahu v poliklinike

Staršie budovy nemocníc je zložité zrekonštruovať tak, aby boli úplne bezbariérové vo všetkých svojich prevádzkach (častiach).
Príbeh 29/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
pondelok 21.09.2020
štvrtok 28.01.2021