Účtovanie poplatku za stravu počas hospitalizácie klienta

Často sa na mňa obracajú klienti zariadení sociálnych služieb, ktorí sú nespokojní s riešením svojej konkrétnej situácie v zariadení. V takýchto prípadoch sa snažím riešiť opísaný problém priamo s vedením konkrétneho zariadenia sociálnych služieb.
Príbeh 29/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
utorok 05.10.2021
pondelok 20.12.2021