Tlačové konferencie je nevyhnutné tlmočiť do slovenského posunkového jazyka

Prístup k informáciám zaručuje osobám so zdravotným postihnutím Článok 21 písm. a) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Podľa tohto článku majú osoby so zdravotným postihnutím právo na to, aby sa im poskytovali informácie určené širokej verejnosti v prístupných formátoch a technológiách vhodných pre rôzne druhy zdravotného postihnutia a to včas a bez dodatočných nákladov. Denne sa vysiela v rozhlase a v televízii obrovské množstvo dôležitých správ a rozhodnutí, ktoré nie sú pre nepočujúcich zrozumiteľné a dostupné. Celková situácia v tejto dobe pandémie je v oblasti zverejňovania informácií pre nepočujúcich ľudí najhoršia.
Príbeh 63/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
pondelok 19.10.2020
utorok 02.02.2021