Rúško na tvári sťažuje osobám so sluchovým postihnutím prístup k informáciám

V oblasti prístupu k informáciám, nielen o pandémii sú najohrozenejšou skupinou osoby so sluchovým postihnutím, ktoré pri bežnej komunikácii používajú primárne hovorenú reč a nie posunkový jazyk. V dôsledku nariadených opatrení a povinnosti nosiť rúško na tvári je pre ne ťažké porozumieť hovorenej reči.
Príbeh 64/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
utorok 16.06.2020
pondelok 02.11.2020