RTVS svoj postup pri vymáhaní koncesionárskych poplatkov nezmenila ani po opakovaných výzvach

Od roku 2017 upozorňujem na postup Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „RTVS“). RTVS vymáha koncesionárske poplatky od osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré nepreukázali nárok na oslobodenie v zákonom určenej lehote. Občanom zasiela výzvy na úhradu nedoplatku koncesionárskych poplatkov za obdobie, ktoré presahuje 3 roky. Podľa môjho názoru osoby so zdravotným postihnutím by mali byť od platenia koncesionárskych poplatkov automaticky oslobodené.
Príbeh 39/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
štvrtok 10.09.2020
utorok 02.02.2021