Prístup k zdravotnej starostlivosti u obvodného lekára počas COVID-19

Článok 40 Ústavy SR predstavuje právny základ ochrany zdravia v Slovenskej republike. Pandémia súvisiaca s ochorením COVID-19 sa výrazne dotkla aj poskytovania zdravotnej starostlivosti všeobecných (obvodných) lekárov, ktorí si pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti môžu sami zvoliť formu jej poskytovania - osobná konzultácia s pacientom v ambulancii, osobná konzultácia v prirodzenom prostredí pacienta, telefonická konzultácia (vrátane SMS alebo komunikácie s použitím aplikácií), videokonzultácia alebo e-mailová konzultácia.
Príbeh 66/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
streda 29.04.2020
piatok 25.09.2020