Pre vozíčkarov už viac nebudú byty väzením

Ročne riešim niekoľko podnetov týkajúcich sa odstránenia bariér v bytových domoch. Medzi tie patrí aj osud obyvateľky bytového domu v Humennom, ktorá splnila podmienky na priznanie plnej výšky peňažného príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – na kúpu stoličkového výťahu. Avšak vlastníci bytov v tomto dome zmarili pomoc štátu, pretože nedali súhlas na montáž tohto zdvíhacieho zariadenia. Z dôvodu, že k montáži stoličkového výťahu v zákonnej lehote nedošlo, musela táto pani peňažný príspevok úradu práce vrátiť.
Príbeh 26/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
pondelok 05.08.2019
štvrtok 31.10.2019