"Právo voliť" pod schodmi volebnej budovy

Osoby so zdravotným postihnutím často poukazujú na bariérový prístup do volebných miestností, ktoré sa vo väčšine prípadov nachádzajú v školách.
Príbeh 29/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
piatok 07.06.2019
štvrtok 31.10.2019