Právo nevidiaceho chlapca na aktívny, nezávislý život

Mladá mamička, starajúca sa o nevidiaceho syna, žiadala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky o zvýšenie nároku syna na osobnú asistenciu. Jej syn, navštevujúci druhý stupeň základnej školy je napriek svojmu zdravotnému postihnutiu veľmi aktívny chlapec, športuje, vzdeláva sa v hudbe, chodí na výlety, zlepšuje svoje zručnosti a rozvíja schopnosti. S narastajúcim vekom túži byť so svojimi kamarátmi aj bez sprievodu rodičov, byť čo najviac samostatný. Podávateľka podnetu žiadala o pomoc pri zvýšení peňažného príspevku na osobnú asistenciu pre syna. Na úrade práce sa však stretla s neochotou, spochybňovaním nárokov syna, a preto sa obrátila na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
Príbeh 55/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
štvrtok 28.02.2019
streda 11.12.2019