Pomoc pri individuálnom predĺžení času návštev

Aj rodinní príslušníci sa snažili dosiahnuť zmeny v režime obmedzení súvisiacich s predchádzaním a elimináciou šírenia ochorenia COVID-19 v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.
Príbeh 60/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
štvrtok 27.08.2020
pondelok 01.02.2021