Obmedzený pohľad na futbalový zápas „za zľavu“

Aj osoby so zdravotným postihnutím majú mať prístup k miestam konania rekreačných, záujmových a športových aktivít. Zaručuje to Článok 30 ods. 5 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Hlavná tribúna futbalového štadióna „MOL ARÉNA“ v Dunajskej Strede je pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, odkázaných na invalidný vozík, nedostupná. Pre osoby na vozíku sú vyhradené iba miesta v prepojovacích rohoch medzi tribúnami.
Príbeh 32/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
streda 12.12.2018
pondelok 03.02.2020