Niektoré budovy je problém úplne debarierizovať

Vozíčkar sa do budovy Miestneho úradu Bratislava–Rača nedostane. Tento úrad patrí medzi množstvo verejných budov, ktoré majú bariérový vstup a aj vnútorné priestory sú bariérové.
Príbeh 30/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
utorok 12.03.2019
štvrtok 31.10.2019