Niekedy stačí na zabezpečenie bezbariérového prístupu sprevádzkovať výťah

Obyvateľka mesta Rožňava poukazovala na bariérový prístup do budovy a na bariéry vo vnútri budovy, v ktorej sídli Regionálne poradenské a informačné centrum, Podnikateľský inkubátor a zubná ambulancia.
Príbeh 28/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
nedeľa 26.05.2019
štvrtok 31.10.2019