Nie všetci dôchodcovia majú nárok na dotáciu na rekondičný pobyt

Z dotácií na podporu rekondičných aktivít sú vylúčení starobní dôchodcovia, ktorí namiesto starobného dôchodku poberajú invalidný dôchodok.
Príbeh 38/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
štvrtok 23.05.2019
štvrtok 31.10.2019