Nemožnosť osôb na vozíku využiť turistickú atrakciu

Článok 30 ods. 5 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím zaručuje osobám so zdravotným postihnutím prístup k miestam konania rekreačných, záujmových a športových aktivít . Prevádzkové pokyny na využívanie niektorých rekreačných a turistických atrakcií však nie sú vždy správne naformulované a automaticky vylučujú všetky osoby s akýmkoľvek druhom a rozsahom zdravotného postihnutia z ich využívania.
Príbeh 34/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
piatok 21.08.2020
pondelok 02.11.2020