Nedostupnosť zubno-lekárskeho ošetrenia pre osoby so zdravotným postihnutím v celkovej anestéze

Poskytovanie zubno-lekárskej starostlivosti osobám so zdravotným postihnutím v súčasnosti čelí nedostatku, resp. nedostupnosti ambulancií zubného lekárstva, ktoré by poskytovali zubnú starostlivosť pre pacientov s rôznym druhom zdravotného postihnutia v celkovej anestézii, čo vedie k dlhým čakacím dobám na ošetrenie pohybujúcim sa v rozmedzí od niekoľkých mesiacov do 1,5 roka. Ako najvážnejší problém v tejto oblasti bol Ministerstvom zdravotníctva SR určený nedostatok zubných lekárov na uvedených klinikách. Samotný fakt, že v štáte chýbajú lekári, ktorí by vedeli, resp. mohli, zubno-lekárske ošetrenie pacientom so zdravotným postihnutím poskytnúť však nepredstavuje prijateľné odôvodnenie prečo je základné právo na prístup k zdravotnej starostlivosti osobám so zdravotným postihnutím porušované nielen z pohľadu Ústavy SR ale aj z pohľadu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.
Príbeh 23/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
streda 12.09.2018
štvrtok 07.05.2020