Mladiství, ktorí surovo napadli mladého muža s mentálnym postihnutím, boli napokon potrestaní

Pri riešení podnetov týkajúcich sa zlého zaobchádzania a fyzického napadnutia osôb so zdravotným postihnutím sa často stretávam s tým, že orgány činné v trestnom konaní oznámenie o spáchaní takéhoto skutku odmietnu, resp. postúpia na príslušný okresný úrad na prejednanie priestupku. S takýmto postupom a rozhodovaním orgánov činných v trestnom konaní zásadne nesúhlasím.
Príbeh 75/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
pondelok 13.05.2019
utorok 02.02.2021