Ľudia s mentálnym postihnutím znášajú bolesť zubov aj dva roky, kým ich ošetria

Dospelý syn s mentálnym postihnutím potrebuje pri zubnom ošetrení celkovú anestéziu, uviedla podávateľka podnetu - jeho mama. Od roku 2019 jej syn čakal na termín zubného ošetrenia v Univerzitnej nemocnici Martin, ktorý mal mať v apríli 2021, no v marci 2021 mu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti termín preložil až na február 2023. Dôvodom mala byť pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, v dôsledku ktorej nebol k dispozícii anesteziológ. Podávateľka podnetu uviedla, že jej syn trpí bolesťami zubov, no aj napriek tomu ho odmietli ošetriť. Uviedla, že nezabezpečením poskytnutia zdravotnej starostlivosti pre jej syna bol podľa jej názoru zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti porušený článok 40 Ústavy SR . Ďalšou problematikou je pritom aj samotné riešenie zubných problémov osôb so zdravotným postihnutím. Často sa stáva, že namiesto ošetrenia zubných kazov, zubári týmto pacientom zuby rovno vytrhnú, pretože čakacia doba na extrakciu zubu je kratšia ako čakacia doba na zákrok v celkovej anestézii. Mnohí podávatelia podnetov namietajú okrem dlhých čakacích dôb na ošetrenie aj práve takúto automatickú extrakciu zubov.
Príbeh 12/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
pondelok 29.03.2021
utorok 16.11.2021