Koľko škody môže narobiť súkromná škola, keď si osvojí len výhody bez povinností

Na vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím prideľuje štát škole niekoľkonásobne viac finančných prostriedkov v porovnaní so vzdelávaním dieťaťa bez zdravotného postihnutia, resp. bez špeciálnych výchovno–vzdelávacích potrieb. Škola v prípade prijatia väčšieho množstva takýchto detí môže značne navýšiť svoje príjmy, čo sa môže byť zvlášť lákavé pre niektoré školy. Osobitne som túto negatívnu prax zistila v niektorých súkromných školách, ktoré zo štátu čerpajú všetky výhody, ale možnosti vyvodiť voči nim zodpovednosť, ak si neplnia svoje povinnosti, sú zo strany štátu značne oklieštené. Vybrať si najmä počas plnenia povinnej školskej dochádzky pre svoje dieťa so zdravotným postihnutím na vzdelávanie súkromnú školu môže byť veľkým hazardom.
Príbeh 54/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
streda 18.09.2019
utorok 12.05.2020