Keď život ťažko chorého človeka ešte viac zhorší nekompetentný prístup sociálnej poisťovne

Mýliť sa je ľudské a všetci robíme chyby. Nesmie sa to však diať v štátnych inštitúciách, ktoré majú pomáhať odkázaným a zraniteľným, a to dokonca opakovane. Ako je možné, že nikto z nadriadených nenariadil príslušnému zamestnancovi Sociálnej poisťovne vyriešiť prípad ťažko chorej pani, ale opakovane jej spôsobil zbytočné prieťahy, čím sa jej zhoršili životné podmienky? Argument, že bola pandémia ochorenia COVID-19, neobstojí.
Príbeh 15/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
pondelok 31.05.2021
utorok 16.11.2021