Dopad pandemických obmedzení COVID-19 na rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím (COVID-19)

Pri nástupe pandémie COVID-19 Slovenská republika, rovnako ako iné európske štáty, musela na jar 2020 pristúpiť k prijímaniu rôznych reštriktívnych opatrení s cieľom znížiť šírenie nového nebezpečného vírusu. Opatrenia boli prijímané rýchlo a nikto nepredpokladal aký bude ich skutočný dopad na osoby so zdravotným postihnutím. Na jar 2020 som dostala veľké množstvo podnetov od rodičov detí s ťažkými kombinovanými zdravotnými postihnutiami, odkázanými na poskytovanie špeciálnej starostlivosti, ktorí sa po náhlom zavretí špeciálnych školských zariadení, či zariadení poskytujúcich sociálne služby ambulantnou formou, alebo formou týždennej pobytovej služby dostali často do neriešiteľnej a neznesiteľnej situácie. Rodičom starajúcim sa o deti s ťažkými pervazívnymi vývinovými poruchami, či kombinovanými telesnými postihnutiami sa zo dňa na deň zobrala životne dôležitá podpora vo forme denného poskytovania špeciálnych foriem starostlivosti prostredníctvom odborne školeného personálu. Hoci rodičia dokázali krátky výpadok týchto služieb v domácom prostredí ako tak ustáť, s predlžovaním tohto stavu sa začínal zdravotný stav ich detí zhoršovať a rodičia boli vyčerpaní. Situácia trvala niekoľko mesiacov, kým štát uznal vážnosť situácie, vytvoril systém podporných opatrení a postupne pristúpil k obnoveniu poskytovania sociálnych služieb a otvoreniu špeciálnych školských zariadení.
Príbeh 70/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
streda 06.05.2020
štvrtok 13.08.2020