Dlhodobá PN počas prvej vlny pandémie COVID-19

Zamestnancovi môžu uznať dočasnú práceneschopnosť na výkon svojej zárobkovej činnosti v prípade choroby alebo úrazu. To znamená, že o práceneschopnosti hovoríme vtedy, ak osoba v dôsledku choroby a liečebných procesov, ktoré musí absolvovať, nemôže chodiť do práce. Novinkou počas pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19 sa stala novela, ktorá zaviedla, že okrem uvedených prípadov, môže zamestnávateľ zamestnanca dočasne uznať za práceneschopného, ak mal nariadené karanténne opatrenie. Je však možné byť dlhodobo práceneschopným aj v prípade, ak osoba netrpí ochorením COVID-19 ale na základe svojho zdravotného stavu patrí do skupiny osôb, ktorej hrozí väčšie riziko zdravotných komplikácií po nákaze vírusom COVID-19?
Príbeh 65/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
pondelok 30.03.2020
piatok 25.09.2020