Chýbajúce roky dôchodkového poistenia

Zákon o sociálnom poistení umožňuje poistencom doplatiť si poistné na dôchodkové poistenie. Túto možnosť využívajú najmä tí poistenci, ktorí nemajú dostatočne dlhé obdobie dôchodkového poistenia pre priznanie nároku na dôchodok. Poistné je však možné doplatiť len v prípadoch striktne vymedzených zákonom.
Príbeh 82/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
utorok 16.07.2019
piatok 25.09.2020