Ako žiadať invalidný dȏchodok zo zahraničia

Občanovi Slovenskej republiky bol priznaný invalidný dôchodok Slovenskou republikou, ale nepriznala mu ho Rakúska republika, v ktorej odpracoval 27 rokov. Požiadal ma o radu, ako má postupovať, ak chce opätovne požiadať o invalidný dôchodok z Rakúskej republiky.
Príbeh 20/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
pondelok 07.12.2020
utorok 16.11.2021